International Day – Third Grade Songs – China

chineseflag

Wo he Ni

Wo he Ni (Pronunciation)

Wo he Ni – You and Me
Wo he ni
Xin lian xin
Tong zhu di qiu cun
Wei meng xiang
Qian li xin
Xiang hui zai Beijing

Lai ba! Peng you, shen chu ni de shou
Wo he ni
Xin lian xin
Yong yuan yi jia ren.

You and me
From one world
We are family
Travel dream
A thousand miles
Meeting in Beijing

You and me
From one world
We are family
Travel dream
A thousand miles
Meeting in Beijing

Come together
Put your hand in mine

You and me
From one world
We are family

You and Me

 

You and Me Tab

Wo he Ni (Accompaniment)

One response to “International Day – Third Grade Songs – China

  1. Pingback: _______Forest Park Elementary Music Program

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s