Kindergarten – Vietnam

Flag_of_Vietnam.svg

 

Trống Cơm (pronunciation)

 

Trống Cơm (traditional)

 

Trống Cơm (funky)

 

Trống Cơm

 

Tình bằng có cái trống cơm

Khen ai khéo vỗ ố mấy bông mà nên bông

Ố mấy bông mà nên bông.

 

Một đàn tang tình con nít

Một đàn tang tình con nít

Ố mấy lội, lội, lội sông

Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai.

 

Đôi con mắt ố mấy lim dim

Đôi con mắt ố mấy lim dim

Một bầy tang tình con nhện.
Trống Cơm lyrics on ChiaSeNhac.com

 

Ố ố ô ô mấy giăng tơ

Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai

Duyên nợ khách tang bồng

Duyên nợ khách tang bồng.

Trống Cơm (dance)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s